Tamamlayıcı Sağlık Sigortası (TSS)

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından kapsama alınmayan, kapsama alındığı halde kısmen karşılanan, başka bir ifadeyle kişinin kendisi tarafından ilave ücret ödemesi yapılan ya da bireylerin daha yüksek standartlarda sağlık hizmeti talep ettiği durumlarda devreye giren, isteğe bağlı olarak yaptırılan özel bir sağlık sigortası türüdür.

Yatarak tedavi ve ayakta tedavi olmak üzere iki türlü tedavi teminatı vardır. Yatarak tedavi teminatı tek başına alınıp kullanılabilirken, ayakta tedavi teminatı yalnız başına alınamaz.

İlk defa poliçe yaptıracaklar için alt yaş sınırı olmamakla birlikte, üst yaş sınırı 56 ile 65 arasında değişmektedir.

Hızlı Mesaj

DydUE