Özel Sağlık Sigortası

Özel sağlık sigortası, sağlık poliçesi özel ve genel şartları dahilinde, olası kaza veya hastalık durumlarında sigortalının sağlık giderlerini karşılayan ve isteğe bağlı olarak yaptırılan bir sigorta türüdür.

Tedavi alternatiflerinin kullanımına bağlı olarak belirlenen tüm sağlık giderleri, poliçe üzerinde yazan limitler dahilinde karşılanmaktadır. Özel sağlık sigortalarında yatarak tedavi ve ayakta tedavi olmak üzere iki türlü tedavi teminatı vardır. Yatarak tedavi teminatı tek başına alınıp kullanılabilirken, ayakta tedavi teminatı yalnız başına alınamaz. Genel olarak her iki teminat beraber alınmaktadır. Ayrıca poliçenin kapsamını ihtiyaca göre seçilen çeşitli ek teminatlar ile (yurtdışı, doğum vs.) genişletebilmek mümkündür.

18-65 Yaş aralığını kapsamasına rağmen, bebek veya yeni doğanlar için farklı uygulamalarla genişletilebilmektedir. Bakmakla yükümlü olunan çocuklar 30 yaşına kadar sağlık sigortası ile koruma altına alınabilmektedir.

Sağlık sigortaları bir yıl olarak yapılmakta olup, yıl bitiminde, sigortalının sağlık durumuna göre yenilenmektedir.

Hızlı Mesaj

DekXf