Kasko Sigortası

Kasko Sigortası, herhangi bir motorlu kara taşıtının sigortalı kişinin iradesi dışında araç hareket halindeyken ya da dururken hasara uğraması, çalınması, yanması ve kaza gibi durumlarda sigorta sahibine tazminat ödenmesini sağlar. Sigortalının talebi doğrultusunda ek teminatlar ile sigorta kapsamı genişletilebilir. İsteğe bağlı bir sigorta türüdür. Karşı araçtaki hasarları değil, sigortalıya ait araçtaki hasarları teminat altına alır.

Hızlı Mesaj

cKDaJ