Dask Sigortası (Zorunlu Deprem Sigortası)

Doğal Afet Sigortaları Kurumu tarafından sunulan ve DASK adıyla bilinen, tüm binalar için geçerli ve her yıl yenilenmesi gereken zorunlu zorunlu deprem sigortası; depremin ve deprem sonucu meydana gelen yangın, infilak, tsunami ve yer kaymasının doğrudan neden olacağı maddi zararları, poliçede belirtilmiş limitler dahilinde teminat altına alır. Bina tamamen ya da kısmi olarak zarar görmüş olsa da teminat altındadır.

Deprem sigortası, afet dışı nedenlerden dolayı oluşan zararları ve konut içerisindeki eşyalarda meydana gelebilecek kayıpları karşılamadığı için ev koruma ve eşya koruma amacıyla konut sigortası ve eşya sigortası yaptırmak gerekmektedir.

Hızlı Mesaj

493AE