Seyahat Sağlık Sigortası

Seyahat sigortası hem yurtiçi, hem yurtdışı seyahatlerde karşılaşılabilecek hastalık, kaza gibi sağlık risklerini güvence altına alan bir sigorta türüdür. Acil durumlarda ayakta veya hastane yatarak tedavi harcamaları, Sigortalının tıbbi nedenlerle nakli, Cenazenin yurda nakli, Sigortalının vefat ettiği yerde defin için yapılan harcamalar gibi ana teminatlara sahip olup; sigortalının talebi doğrultusunda ek teminatlar ile (Seyahatin iptali/Yarıda kesilmesi, Bagaj gecikmesi, Pasaport kaybı, Bagaj kaybı) sigorta kapsamı genişletilebilir.

Hızlı Mesaj

TPpRU