İşyeri Sigortası

İş yeri sigortası, iş yerlerini ve içerisinde bulunan demirbaş, makine ve benzeri eşyaları iş yerinde oluşabilecek kaza ve hasarlara karşı korumak için gerekli teminatları içeren bir sigorta paketidir. Sunduğu teminatlar arasında deprem, yıldırım, infilak, fırtına ve kar ağırlığı gibi doğal afetlerden dolayı oluşabilecek hasarların yanında, kara/hava/deniz taşıtları çarpması, yangın ve yangın mali sorumluluğu, hırsızlık, grev, lokavt, halk hareketleri ve kötü niyetli hareketler gibi insan kaynaklı oluşacak hasarlar da bulunur.

Tüm bunlara ek olarak kira kaybı, iş durması, alternatif iş yeri değişikliği masrafları gibi işin işleyişi ile ilgili oluşacak olan hasarları da kapsayan iş yeri sigortası teminatları, standart teminatların yanında birbirinden farklı kazalar için de iş yerini güvence altına alabilir.

Hızlı Mesaj

CFU5z