CMR Taşıyıcı Sorumluluk Sigortası

Uluslararası karayolu taşımacılığı yapan nakliyat firmalarını yaptıkları taşımalar ile ilgili olarak CMR Konvansiyonu’ndan kaynaklanan hukuki sorumluluklarını, poliçede belirtilen şart ve limitler ile teminat altına alan poliçedir.

CMR Konvansiyonu (Convention Marchandise Routier):

Karayolu ile uluslararası eşya taşıma sözleşmesine ilişkin anlaşmadır. Türkiye’nin de taraf olduğu ve bu anlaşmaya imza atmış herhangi bir ülkeden ya da ülkeye karayolu ile yapılan ticari mal taşımalarında, taşıyıcının yük sahibine olan sorumluluğunun sınır ve çerçevesini çizen uluslararası bir anlaşmadır.

POLİÇE ÇEŞİTLERİ

Tüm poliçeler yıllık yapılır ve primler aylık tahsil edilir.

Tek Yön CMR Poliçesi:

Adı üzerinde tek yön için (yükleme yerinden boşaltma yerine kadar) teminat verir. Araç yola çıkarken mutlaka bildirim yapılması gerekir ve bildirim başına prim ödenir. Araç varış yerinde boşa çıktıktan sonra dönüşte tekrar yük alacaksa tekrar bildirim yapılması gerekir.

Global CMR Poliçesi:

C2 listesine kayıtlı araçlar için aylık olarak plaka başına prim ödenir. Poliçe başlangıcında bir defaya mahsus olmak üzere sigortalanacak araç listesinin beyan edilmesi ve poliçe süresince araç plaka listesine ait araç giriş-çıkışlarının bildirilmesi yeterlidir. Talep edilmesi halinde Uluslararası taşımaların yanı sıra Yurtiçi (Türkiye içerisinde başlayıp biten) taşımalar da teminat altına alınabilmektedir.

Ciro Bazlı CMR Poliçesi:

Navlun faturası kesilen ve yıllık taşıma cirosuna yansıyan her türlü karayolu taşımasını teminat altına alır. C2 Listesine kayıtlı olsun olmasın özmal ve kiralık araçlarla yapılan tüm taşımaları kapsar. Uluslararası taşımaların yanı sıra Yurtiçi (Türkiye içerisinde başlayıp biten) taşımalar da teminat altındadır. Yıllık taşıma cirosu üzerinden belirlenecek bir % oranında prim ödenir.

BAŞLICA TEMİNATLAR

 • Araç başı teminat 2.000.000,- EUR’dur.
 • CMR Konvansiyonu Madde 21 (Vesaik Mukabili Ödeme), Madde 23 ile Madde 25 (Satış Faturası/SDR) ve Madde 29 (Ağır Kusur)’a da teminat verilmektedir.
 • Navlun faturası kesilen ancak C2 araç listesine kayıtlı olmayan yerli veya yabancı plakalı kiralık araçlarla yapılan taşımalar da teminat altındadır. (Ciro Bazlı CMR poliçesinde
 • Poliçe Ortadoğu’da en geniş teminata sahiptir. Ortadoğu (İran hariç olmak üzere, Afganistan/Kabil - Pakistan/Karaçi hattına kadar), Avrupa, BDT Ülkeleri ve Kuzey Afrika (Akdeniz’e sahili bulunan ülkeler) coğrafyasında geçerlidir.
 • Yurtiçi (Türkiye içerisinde başlayıp biten) taşımalar da teminat altındadır. Buna kısa süreli depolamalar da dahildir. (Ciro Bazlı CMR poliçesinde ve talep edilmesi halinde Global CMR poliçesinde)
 • Poliçe muafiyetsiz olup, mal cinsi, hasar cinsi veya tenzili muafiyet bulunmamaktadır.
 • Cep telefonu, bilgisayar, elektronik eşya taşımaları, alkollü içecek ve tütün ürünleri taşımaları ile cam taşımaları da teminat altındadır.
 • Frigorifik / Isı Kontrollü ürünler de (İlaç, et, balık, narenciye, meyve ve sebzeler vs.) teminat altındadır. Üstelik sadece çarpma, çarpışma, devrilme değil; ısıdan kaynaklı kuruma, çürüme, bozulma gibi hasarlar da teminat altındadır.
 • Yanıcı/Parlayıcı (ADR’li) ürünler de teminat altındadır.
 • Önceden bildirim şartı olmaksızın Transit Taşımalar da teminat altındadır.
 • o Islaklık hasarları da teminat altındadır.
 • Poliçeyle birlikte pasif hukuksal koruma teminatı da verilmektedir. Poliçe yurtiçinde ve yurtdışında sadece haklı taleplere karşı değil, haksız taleplere karşı da sigortalıyı savunmakta ve bunun için ek herhangi bir ücret alınmamaktadır.
 • Mülteci, göçmen, ilticacı ve diğer faili meçhul kişilerin nakliye aracına binmesi neticesinde taşınan mallarda meydana gelen her türlü hasar, ziya ve kayıplar da teminat altındadır.
 • Poliçede Türk Hukuku geçelidir ve Türkiye mahkemeleri yetkilidir.
Teklif Formu

Hızlı Mesaj

kGp7D