İhtiyari Mali Mesuliyet (İMM) Sigortası

Kasko sigortasında isteğe bağlı ek bir teminat olup, tam adı ''Motorlu Kara Taşıtları İhtiyari Mali Sorumluk Sigortası'' olan bu teminatın içerisinde yer aldığı kasko poliçesi, araç sahibinin üçüncü kişilere vereceği maddi ve bedeni zararların zorunlu trafik sigortası teminatlarını aşan kısmını teminata alır. Sigortalının talebi doğrultusunda manevi tazminatlar gibi ek teminatlar ile sigorta kapsamı genişletilebilir.

Hızlı Mesaj

Y7b9V