HABERLER

Turquality Marka Destek Programına Lojistik Firmalarının İlgisi Artıyor

Döviz Kazandırıcı Hizmet sektörlerinin markalaşma desteklerinden yararlanmasının önünü açan Ekonomi Bakanlığı sektör ayrımı yapmaksızın Lojistik sektörü de dahil olmak üzere tüm sektörlerin markalaşma desteklerinden yararlanabilme imkanı sunarak ve Dünya’nın devlet destekli ilk ve tek markalaşma programı olan Turquality programı geliştirildi. 2017 yılında Turquality programına dahil olan Barsan, Ekol, Kıta ve Logitrans firmalarından sonra bu yıl Sertrans’ta dahil oldu.

Turquality, ülkemizin rekabet avantajını elinde bulundurduğu ve markalaşma potansiyeli olan ürün gruplarına sahip firmaların, üretimlerinden pazarlamalarına, satışlarından satış sonrası hizmetlere kadar bütün süreçleri kapsayacak şekilde yönetsel bilgi birikimi, kurumsallaşma ve gelişimlerini sağlamak suretiyle uluslararası pazarlarda kendi markalarıyla global bir oyuncu olabilmeleri amacıyla destekler sağlıyor. Bu avantajlardan yararlanmak amacıyla Barsan, Ekol, Kıta ve Logitrans firmalarından sonra Sertrans’ta Turquality programına dahil oldu.

Günümüzde gittikçe ağırlaşan rekabet koşulları ve değişen tüketim kalıpları uluslararası arenada yer almak isteyen şirketleri daha fazla katma değer ve daha fazla pazar payı anlamına gelen güçlü markalar yaratmaya teşvik etmek amacıyla oluşturulan programa dahil olmak pek çok avantajı da beraberinde getiriyor.

Hızlı Mesaj

99YjJ