HABERLER

Hizmet İhracatı Yapan Taşımacılara "Hususi Damgalı Pasaport" Verilmesine İlişkin Yeni Düzenleme

Malumları olduğu üzere, Son 3 takvim yılı itibarıyla yıllık ortalama ihracatı 1 milyon doların üzerinde olan Hizmet ihracatçı firma temsilcilerine yeşil pasaport verilebilmektedir.

“2017/9962 sayılı İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Karar Kapsamında Hizmet İhracatına Yönelik Uygulama Usul ve Esaslarına İlişkin Genelgenin”, 3 Numaralı Eki “Hizmet İhracatının Tevsikine Dair Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporu’nda” yeni düzenleme yapılmıştır.

Söz konusu düzenlemede, “Hizmet İhracatının Tevsikine Dair Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporu” içerisine; Yük Taşımacılığı ve Lojistik Hizmetleri Sektörü için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan Alınan “Taşımacı Yetki Belgesi Türü” eklenmiştir.

Aynı düzenleme ile ayrıca, Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporu Dispozisyonu’nun “Hizmet İhracatı Tespiti” başlıklı III. Maddesinin 1 numaralı alt bendinin 3üncü paragrafı aşağıdaki haliyle yeniden düzenlenmiştir. Buna göre;

(*) Yük taşımacılığı sektörü için: Türkiye ile yabancı ülkeler arasında yapılan taşımacılık işleri ile Türkiye üzerinden transit olarak yapılan taşımacılık işlerine ilişkin hizmet sunumları, hizmete ait faturanın yurtiçi ya da yurtdışı müşteri adına düzenlenmiş olmasına bakılmaksızın yurtdışında yerleşik kişi veya kuruluşlara yapılmış kabul edilir.

Hizmet ihracatı tutarı belirlenecek olan firmanın Acente (Forwarder/Aracı) olması halinde; hizmet ihracatı tutarı hesaplanırken acentenin elde ettiği hizmet gelirlerinden, fiili taşımayı yapan taşımacılık firması/firmaları tarafından verilen hizmet karşılığında ödenen tutar (KDV’den istisna taşıma giderleri) tenzil edilir ve kalan kısım hizmet ihracatı tutarı olarak alınır. Hizmet ihracatı tutarı belirlenecek olan firmanın fiili taşımayı yapan taşımacılık firması olması halinde ise faturada yer alan uluslararası taşımaya ilişkin tutar (KDV’den istisna) esas alınır.

Son 3 takvim yılı itibarıyla yıllık ortalama ihracatı 1 milyon doların üzerinde olan Hizmet ihracatçı firma temsilcilerine verilebilecek olan “Hususi damgalı pasaport” işlemlerine ilişkin “ilgili dosyalara”, İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri web sayfasından http://www.immib.org.tr/tr/duyuru-haberler-hizmet-ihracatcilarina-yesil-pasaport.html ulaşılabilmektedir.

Hızlı Mesaj

Mm95V